KULTUR OG SAMFUNN

23.06.2020

Design av interiør på hotell (lobby og rom) i Bergen. Designet er gjennomgående moderne og skandinavisk i karakter. Løsningene er fleksible for å tilfredsstille behovene til rullestolbrukere og personer med annen nedsatt funksjonsevne.