UTSMYKKING AV KANTINE

23.06.2020

I denne oppgaven fikk jeg et oppdrag fra Høyskolen Kristianias kantine, Campus Bergen, som fra høsten 2020 flyttes inn i Bryggeriet i Hansaparken. Oppdraget var å komme med et forslag til kreativ utsmykking på den ene veggen i den nye kantinen.

Budsjettet var på 5000 kroner