ARBEIDSROM

23.06.2020

Prosjekt med design av kontorlandskap/arbeidsområder. Tanken bak designet er å tilrettelegge arbeidsområder for entreprenørskap, samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter.