PROSJEKTER

 

CONTAINERHUS

23.06.2020

Dette prosjektet var eksamensoppgave våren 2020. Med utgangspunkt i to shipping-containere skulle vi designe et containerhus for et miljøbevisst par. Funksjonalitet og bærekraft stod sentralt i prosjektet.

I denne oppgaven fikk jeg et oppdrag fra Høyskolen Kristianias kantine, Campus Bergen, som fra høsten 2020 flyttes inn i Bryggeriet i Hansaparken. Oppdraget var å komme med et forslag til kreativ utsmykking på den ene veggen i den nye kantinen.

ARBEIDSROM

23.06.2020

Prosjekt med design av kontorlandskap/arbeidsområder. Tanken bak designet er å tilrettelegge arbeidsområder for entreprenørskap, samarbeid og innovasjon på tvers av virksomheter.

Design av interiør på hotell (lobby og rom) i Bergen. Designet er gjennomgående moderne og skandinavisk i karakter. Løsningene er fleksible for å tilfredsstille behovene til rullestolbrukere og personer med annen nedsatt funksjonsevne.